Tavoitteemme

Edistämme ja ylläpidämme toimintakykyä


Toimintaterapia Pieta Oy:ssä toteutamme pääasiassa lasten ja nuorten toimintaterapiaa. Toimintaterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla asiakasta tuetaan edistämään ja ylläpitämään toimintakykyään sekä selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Lasten kohdalla päivittäisiin toimintoihin kuuluvat mm. leikki- ja vapaa-aika, itsestä huolehtiminen sekä koulunkäynti. Lasten toimintaterapia perustuu toiminnan tavoitteelliseen käyttöön. Leikki on lapsen ensisijaista toimintaa ja se on lasten toimintaterapian yksi tärkeimmistä menetelmistä. 

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea

 • lapsen kokonaiskehitystä
 • keskittymistä, tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta, itsesäätelyä
 • itsestä huolehtimista (pukeutumista, peseytymistä, syömistä..)
 • sensomotoriikkaa ja aistisäätelyä
 • karkea- ja hienomotoriikan kehittymistä
 • visuomotoriikkaa ja hahmottamista
 • itsetunnon vahvistumista, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja
 • koulunkäyntiä ja opiskelua

Toimintaterapialla voidaan auttaa lapsia, joilla on

 • kehityksen ongelmia (kehitysviivästymä, kömpelyyttä, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelma)
 • neurologisia erityisvaikeuksia (hahmottamis- tai oppimisvaikeuksia, kielenkehityksen erityisvaikeuksia)
 • neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (tarkkaavaisuus, keskittyminen, toiminnanohjaus, itsesäätely)
 • aisti- tai liikuntavammaisuus
 • kehitysvammaisuus
 • tapaturmainen vammautuminen
 • Tutustu linkistä lisää:  Toimintaterapeuttiliitto