Tavoitteemme

Edistämme ja ylläpidämme toimintakykyä


Toimintaterapia Pieta Oy:ssä toteutamme pääasiassa lasten toimintaterapiaa. Toimintaterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla asiakasta tuetaan edistämään ja ylläpitämään toimintakykyään sekä selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Lasten kohdalla päivittäisiin toimintoihin kuuluvat mm. leikki- ja vapaa-aika, itsestä huolehtiminen sekä koulunkäynti. Lasten toimintaterapia perustuu toiminnan tavoitteelliseen käyttöön. Leikki on lapsen ensisijaista toimintaa ja se on lasten toimintaterapian yksi tärkeimmistä menetelmistä. 

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea

 • lapsen kokonaiskehitystä
 • keskittymistä, tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta, itsesäätelyä
 • itsestä huolehtimista (pukeutumista, peseytymistä, syömistä..)
 • sensomotoriikkaa ja aistisäätelyä
 • karkea- ja hienomotoriikan kehittymistä
 • visuomotoriikkaa ja hahmottamista
 • itsetunnon vahvistumista, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja
 • koulunkäyntiä ja opiskelua

Toimintaterapialla voidaan auttaa lapsia, joilla on

 • kehityksen ongelmia (kehitysviivästymä, kömpelyyttä, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelma)
 • neurologisia erityisvaikeuksia (hahmottamis- tai oppimisvaikeuksia, kielenkehityksen erityisvaikeuksia)
 • neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (tarkkaavaisuus, keskittyminen, toiminnanohjaus, itsesäätely)
 • aisti- tai liikuntavammaisuus
 • kehitysvammaisuus
 • tapaturmainen vammautuminen
 • Tutustu linkistä lisää:  Toimintaterapeuttiliitto