Toimintaterapeutti

Pieta Peltomaa | 050 378 7009 

Toimintaterapeutti AMK( 2001), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Työkokemusta toimintaterapeuttina n. 20 vuotta.

Toteuttaa pääasiallisesti lasten ja nuorten toimintaterapiaa suomen ja englannin kielellä. Käyttää puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointikeinona kuvakommunikaatiota.

Koulutuksia mm. M-Fun (Miller Function & Participation Scales), Normaalin perusliikkumisen fasilitointi, Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet, Hyvän ja pahan syli – eheyttävä vuorovaikutus terapiassa, SMP – Sensory Processing Measure,  Sensoriikan, havainnoinnin ja motoriikan vuorovaikutus CP-vammaisella, GAS, Erityispedagogiikan perusopintoja.